.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Olsztyn ...
Olsztyn, okr. 35
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 798200
Powierzchnia: 14446.2 km2
Zaludnienie: 55 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 574
L. obw. z których
spłynęły dane:
574
L. upr. do głos.: 628234
L. wyd. kart: 307201
48.90%
brak40.07%42.58%45.09%47.60%50.11%52.62%55.13%57.64%60.15%62.66% 
danych42.57%45.08%47.59%50.10%52.61%55.12%57.63%60.14%62.65%65.17% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
280500ełcki, pow.6601728380283632764442.99
280600giżycki, pow.4588121573215672103047.02
281800gołdapski, pow.2195787998799854640.07
280800kętrzyński, pow.5456923746237102292643.52
281000mrągowski, pow.4004419083190771853547.66
281100nidzicki, pow.2684611339113321096842.24
281300olecki, pow.2696211022110201073740.88
286201Olsztyn, m.13566888288882338686665.08
281400olsztyński, pow.9026841503414744026545.98
281600piski, pow.4526920226201881951844.68
281700szczycieński, pow.5522424929249192412345.14
281900węgorzewski, pow.1952983138311807342.57
  Olsztyn, okr. 35 628234 307201 306993 299231 48.90
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto38911121631721615321177055.59
2Wieś23906290823907798740337.99
3Zagranica61616158100.00
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 0004655117170171661648836.88
2od 5 001 do 10 00014407358985589605683240.94
3od 10 001 do 20 00010035043078430264161942.93
4od 20 001 do 50 00015765278499784437667349.79
5od 50 001 do 100 0004394021181211652075348.20
6od 100 001 do 200 00013566888288882338686665.08
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca