.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Olsztyn / giżycki, pow. ...
giżycki, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 58269
Powierzchnia: 1118.74 km2
Zaludnienie: 52 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 41
L. obw. z których
spłynęły dane:
41
L. upr. do głos.: 45881
L. wyd. kart: 21573
47.02%
brak36.05%37.83%39.61%41.39%43.17%44.95%46.73%48.51%50.29%52.07% 
danych37.82%39.60%41.38%43.16%44.94%46.72%48.50%50.28%52.06%53.85% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
280604Giżycko, gm.596625362535245742.51
280601Giżycko, m.2427513059130561279653.80
280605Kruklanki, gm.246688988985936.05
280606Miłki, gm.306411611160112937.89
280608Ryn, gm.481419251925184639.99
280610Wydminy, gm.529620032002194337.82
  giżycki, pow. 45881 21573 21567 21030 47.02
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto2584613755137521346853.22
2Wieś2003578187815756239.02
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 000553020502049198837.07
2od 5 001 do 10 0001607664646462624640.21
3od 10 001 do 20 00000000.00 
4od 20 001 do 50 0002427513059130561279653.80
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca