.
.
 
. .
Dane statystyczne
.
DANE STATYSTYCZNE
dotyczące wyborców, komitetów wyborczych i kandydatów na posłów.


. . I. WYBORCY . .
. .
. . . . . .
1. Liczba mieszkańców 37863631
2. Liczba wyborców 30311716

. . II. OBWODY GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . . .
Typ obwodu Liczba obwodów
Powszechny239035129
Szpital735204
Zakład karny970
Areszt śledczy772
Zakład pomocy społecznej443152
Oddział zewnętrzny zakładu karnego i aresztu śledczego90
Obwód głosowania zagranicą2050
Obwód głosowania na polskim statku morskim70
razem 25476 5487

Zobacz także:
. . III. KOMITETY WYBORCZE . .
. .
. . . . . .
1. Liczba komitetów wyborczych, które zawiadomiły Państwową Komisję Wyborczą o swoim utworzeniu 30
2. Liczba komitetów wyborczych, od których Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła zawiadomienia o ich utworzeniu 29
  - Komitet wyborczy wyborców4
  - Komitet wyborczy partii politycznej23
  - Koalicyjny komitet wyborczy1
  - Komitet wyborczy mniejszości narodowych1
3. Liczba komitetów wyborczych, którym Państwowa Komisja Wyborcza odmówiła przyjęcia zawiadomienia o ich utworzeniu 1
  - Komitet Wyborczy Wyborców Wojciecha Papis
4. Komitety wyborcze, które nie zarejestrowały żadnej listy 19
  - Komitet Wyborczy Wierni Polsce
  - Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci
  - Komitet Wyborczy Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
  - Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
  - Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego
  - Komitet Wyborczy Konfederacja Polski Niepodległej - Obóz Patriotyczny
  - Komitet Wyborczy Partii Rozwoju
  - Komitet Wyborczy Samoobrony Odrodzenie
  - Komitet Wyborczy Polskiej Partii Socjalistycznej
  - Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna"
  - Komitet Wyborczy Unii Lewicy III RP
  - Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy
  - Komitet Wyborczy Polskiej Wspólnoty Narodowej
  - Komitet Wyborczy Obrona Narodu Polskiego
  - Komitet Wyborczy Konfederacji Polski Niepodległej
  - Komitet Wyborczy Wyborców "Piast"
  - Komitet Wyborczy Wyborców Pro Vita Et Patria
  - Komitet Wyborczy Wyborców Dariusza Jedliny
  - Komitet Wyborczy Wyborców "Mniej podatków!"

. . IV. LISTY OKRĘGOWE . .
. .
. . . . . .
1. Liczba komitetów, które zarejestrowały listy okręgowe 10
2. Liczba komitetów, które zarejestrowały listy okręgowe we wszystkich okręgach 7
3. Liczba komitetów, które zarejestrowały listy okręgowe co najmniej w połowie okręgów 7
4. Liczba komitetów, które zarejestrowały listy okręgowe w jednym okręgu wyborczym 2
5. Liczba wszystkich zarejestrowanych list 296

. . V. KANDYDACI NA POSŁÓW (stan na dzień 2007-10-19 23:56) . .
. .
. . . . . . . .
    ogółem kobiet mężczyzn
1. Liczba zarejestrowanych kandydatów 6187 1428 4759
  [%]   23.08 76.92
2. Liczba skreślonych kandydatów przed wydrukiem kart 59 20 39
3. Liczba skreślonych kandydatów po wydruku kart 9 4 5
4. Liczba zerejestrowanych kandydatów przypadających na jeden mandat 13    
5. Najwięcej kandydatów na listach w okręgu wyborczym Nr 19-Warszawa I 272    
6. Najwięcej kandydatów na mandat w okręgu wyborczym Nr 6-Lublin 15    
7. Najmniej kandydatów na listach w okręgu wyborczym Nr 28-Częstochowa 98    
8. Najmniej kandydatów na mandat w okręgu wyborczym Nr 1-Legnica, 12-Chrzanów, 14-Nowy Sącz, 15-Tarnów, 16-Płock, 18-Siedlce, 23-Rzeszów, 26-Gdynia, 31-Katowice, 35-Olsztyn, 38-Piła 12    
9. Średnia wieku kandydatów 45 43 45
10. Najmłodszy kandydat ma 21 21 21
11. Najstarszy kandydat ma 83 80 83

. . VI. Liczba kandydatów w przedziałach wiekowych . .
. .
. . . . . . . . . . .
w wieku liczba kandydatów % ogółem kobiety mężczyźni
liczba % liczba %
21 - 2987614.162614.226159.94
30 - 39119019.232654.2892514.95
40 - 49162426.253585.79126620.46
50 - 59190730.824377.06147023.76
60 - 695248.47981.584266.89
70 i więcej661.0790.15570.92
ogółem 6187 100.00 1428 23.08 4759 76.92

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca