.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Olsztyn ...
Olsztyn, okr. 34
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 798200
Powierzchnia: 14446.2 km2
Zaludnienie: 55 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 574
L. obw. z których
spłynęły dane:
574
L. upr. do głos.: 628234
L. wyd. kart: 307187
48.90%
brak40.06%42.57%45.08%47.59%50.10%52.61%55.12%57.63%60.14%62.65% 
danych42.56%45.07%47.58%50.09%52.60%55.11%57.62%60.13%62.64%65.16% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
280500ełcki, pow.6601728380283582777542.99
280600giżycki, pow.4588121573215612115047.02
281800gołdapski, pow.2195787988796852540.07
280800kętrzyński, pow.5456923745237252320843.51
281000mrągowski, pow.4004419083190691860847.66
281100nidzicki, pow.2684611338113321108742.23
281300olecki, pow.2696211022110181077140.88
286201Olsztyn, m.13566888284882028707065.07
281400olsztyński, pow.9026841503414704062145.98
281600piski, pow.4526920223202001975044.67
281700szczycieński, pow.5522424925249042430345.13
281900węgorzewski, pow.1952983138309818042.57
  Olsztyn, okr. 34 628234 307187 306944 301048 48.90
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto38911121630821612321255255.59
2Wieś23906290818907608843737.99
3Zagranica61616159100.00
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 0004655117168171631667136.88
2od 5 001 do 10 00014407358984589565748740.94
3od 10 001 do 20 00010035043076430244212342.93
4od 20 001 do 50 00015765278494784377692849.79
5od 50 001 do 100 0004394021181211622076948.20
6od 100 001 do 200 00013566888284882028707065.07
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca