.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Olsztyn / nidzicki, pow. ...
nidzicki, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 35163
Powierzchnia: 960.7 km2
Zaludnienie: 36 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 29
L. obw. z których
spłynęły dane:
29
L. upr. do głos.: 26846
L. wyd. kart: 11339
42.24%
brak32.81%34.16%35.51%36.86%38.21%39.56%40.91%42.26%43.61%44.96% 
danych34.15%35.50%36.85%38.20%39.55%40.90%42.25%43.60%44.95%46.31% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
281101Janowiec Kościelny, gm.270596296292835.56
281102Janowo, gm.226890990786140.08
281103Kozłowo, gm.479915751575148632.82
281104Nidzica, gm.1707478937888769346.23
  nidzicki, pow. 26846 11339 11332 10968 42.24
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto1176860606055592251.50
2Wieś1507852795277504635.01
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 000497318711869178937.62
2od 5 001 do 10 000479915751575148632.82
3od 10 001 do 20 00000000.00 
4od 20 001 do 50 0001707478937888769346.23
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca