.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Olsztyn / kętrzyński, pow. ...
kętrzyński, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 68747
Powierzchnia: 1212.97 km2
Zaludnienie: 56 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 51
L. obw. z których
spłynęły dane:
51
L. upr. do głos.: 54569
L. wyd. kart: 23746
43.52%
brak30.13%32.30%34.47%36.64%38.81%40.98%43.15%45.32%47.49%49.66% 
danych32.29%34.46%36.63%38.80%40.97%43.14%45.31%47.48%49.65%51.83% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
280802Barciany, gm.547216491649155630.14
280803Kętrzyn, gm.641423572357228836.75
280801Kętrzyn, m.2356112196121641187151.76
280804Korsze, gm.887533363336314037.59
280805Reszel, gm.685928782874279641.96
280806Srokowo, gm.338813301330127539.26
  kętrzyński, pow. 54569 23746 23710 22926 43.52
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto3211316217161811570650.50
2Wieś2245675297529722033.53
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 000338813301330127539.26
2od 5 001 do 10 0001874568846880664036.72
3od 10 001 do 20 000887533363336314037.59
4od 20 001 do 50 0002356112196121641187151.76
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca