.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Olsztyn ...
Olsztyn, okr. 35
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 798200
Powierzchnia: 14446.2 km2
Zaludnienie: 55 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 628234
Liczba wydanych kart: 307201
Liczba wyjętych kart: 307110
Liczba ważnych kart: 306993
Liczba głosów ważnych: 299231
Liczba mandatów: 10
48.90%
brak40.07%42.58%45.09%47.60%50.11%52.62%55.13%57.64%60.15%62.66% 
danych42.57%45.08%47.59%50.10%52.61%55.12%57.63%60.14%62.65%65.17% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze . .
. .
. . . . . . . . .
Numer listy Nazwa komitetu wyborczego Liczba głosów na listę Liczba głosów: na listę / ważnych [%]
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy27400.92
3Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin38981.30
6Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość7225924.15
8Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP13540745.25
10Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego3774412.61
15Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej50931.70
20Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP4209014.07
Σ   299231  100 
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
280500ełcki, pow.6601728380283632764442.99
280600giżycki, pow.4588121573215672103047.02
281800gołdapski, pow.2195787998799854640.07
280800kętrzyński, pow.5456923746237102292643.52
281000mrągowski, pow.4004419083190771853547.66
281100nidzicki, pow.2684611339113321096842.24
281300olecki, pow.2696211022110201073740.88
286201Olsztyn, m.13566888288882338686665.08
281400olsztyński, pow.9026841503414744026545.98
281600piski, pow.4526920226201881951844.68
281700szczycieński, pow.5522424929249192412345.14
281900węgorzewski, pow.1952983138311807342.57
  Olsztyn, okr. 35 628234 307201 306993 299231 48.90

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca