.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Białystok / hajnowski, pow. ...
hajnowski, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 49536
Powierzchnia: 1623.65 km2
Zaludnienie: 30 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 45
L. obw. z których
spłynęły dane:
45
L. upr. do głos.: 41404
L. wyd. kart: 18887
45.62%
brak37.88%39.18%40.48%41.78%43.08%44.38%45.68%46.98%48.28%49.58% 
danych39.17%40.47%41.77%43.07%44.37%45.67%46.97%48.27%49.57%50.88% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
200502Białowieża, gm.208497897897146.93
200503Czeremcha, gm.308213411341133043.51
200504Czyże, gm.225388688688439.33
200505Dubicze Cerkiewne, gm.171066166165038.65
200506Hajnówka, gm.357315791579157144.19
200501Hajnówka, m.1910597199707961050.87
200507Kleszczele, gm.252810401040103041.14
200508Narew, gm.352113341332132437.89
200509Narewka, gm.354813491348134138.02
  hajnowski, pow. 41404 18887 18872 18711 45.62
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto2054310353103411023950.40
2Wieś2086185348531847240.91
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 0002229991689165910141.11
2od 5 001 do 10 00000000.00 
3od 10 001 do 20 00000000.00 
4od 20 001 do 50 0001910597199707961050.87
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca