.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Białystok / hajnowski, pow. / Hajnówka, gm.
Hajnówka, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 4346
Powierzchnia: 293.15 km2
Zaludnienie: 14 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 6
L. obw. z których
spłynęły dane:
6
L. upr. do głos.: 3573
L. wyd. kart: 1579
44.19%
brak37.88%39.18%40.48%41.78%43.08%44.38%45.68%46.98%48.28%49.58% 
danych39.17%40.47%41.77%43.07%44.37%45.67%46.97%48.27%49.57%50.88% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Publiczne Gimnazjum w Dubinach, ul.Główna 1 b107652652652648.88
2Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Nowosadach59525925925643.53
3Szkoła Podstawowa w Nowokorninie32612612612638.65
4Świetlica wiejska w Nowoberezowie59427427427446.13
5Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Mochnatem48821421421443.85
6Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie49418018017536.44
  Hajnówka, gm. 3573 1579 1579 1571 44.19

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca