.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Białystok / hajnowski, pow. / Dubicze Cerkiewne, gm.
Dubicze Cerkiewne, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 1974
Powierzchnia: 151.19 km2
Zaludnienie: 13 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 3
L. obw. z których
spłynęły dane:
3
L. upr. do głos.: 1710
L. wyd. kart: 661
38.65%
brak37.88%39.18%40.48%41.78%43.08%44.38%45.68%46.98%48.28%49.58% 
danych39.17%40.47%41.77%43.07%44.37%45.67%46.97%48.27%49.57%50.88% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkół w Dubiczach Cerkiewnych ul. Parkowa 30, 17-204 Dubicze Cerkiewne95135835835337.64
2Świetlica wiejska w Starym Korninie, 17-204 Dubicze Cerkiewne, Stary Kornin 6248020720720243.13
3Świetlica wiejska w Wojnówce, 17-204 Dubicze Cerkiewne, Wojnówka 3427996969534.41
  Dubicze Cerkiewne, gm. 1710 661 661 650 38.65

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca