.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Białystok / hajnowski, pow. / Czyże, gm.
Czyże, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 2594
Powierzchnia: 134.2 km2
Zaludnienie: 19 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 2253
L. wyd. kart: 886
39.33%
brak37.88%39.18%40.48%41.78%43.08%44.38%45.68%46.98%48.28%49.58% 
danych39.17%40.47%41.77%43.07%44.37%45.67%46.97%48.27%49.57%50.88% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Świetlica w Urzędzie Gminy w Czyżach, Czyże 9876733033033043.02
2Szkoła Podstawowa w Klejnikach, Klejniki 6354622322322340.84
3Świetlica wiejska w Kuraszewie, Kuraszewo 14a60721121121034.76
4Świetlica wiejska w Zbuczu, Zbucz 6533312212212136.64
  Czyże, gm. 2253 886 886 884 39.33

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca