.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Białystok / hajnowski, pow. / Czeremcha, gm.
Czeremcha, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 3782
Powierzchnia: 96.73 km2
Zaludnienie: 39 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 2
L. obw. z których
spłynęły dane:
2
L. upr. do głos.: 3082
L. wyd. kart: 1341
43.51%
brak37.88%39.18%40.48%41.78%43.08%44.38%45.68%46.98%48.28%49.58% 
danych39.17%40.47%41.77%43.07%44.37%45.67%46.97%48.27%49.57%50.88% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Czeremsze ul. Szkolna 2, 17-240 Czeremcha21111002100299647.47
2Szkoła Podstawowa w Czeremsze ul. Szkolna 2, 17-240 Czeremcha97133933933434.91
  Czeremcha, gm. 3082 1341 1341 1330 43.51

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca