.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Białystok / hajnowski, pow. / Hajnówka, m.
Hajnówka, m.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 23019
Powierzchnia: 21.29 km2
Zaludnienie: 1081 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 15
L. obw. z których
spłynęły dane:
15
L. upr. do głos.: 19105
L. wyd. kart: 9719
50.87%
brak37.88%39.18%40.48%41.78%43.08%44.38%45.68%46.98%48.28%49.58% 
danych39.17%40.47%41.77%43.07%44.37%45.67%46.97%48.27%49.57%50.88% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Hajnowski Dom Kultury w Hajnówce ul. Tamary Sołoniewicz 4222311531153114751.87
2Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Walerego Wróblewskiego 2, Hajnówka142665665665346.00
3Zespół Szkół Nr 3 ul. Nowowarszawska 20, Hajnówka164792392390856.04
4Przedszkole Samorządowe Nr 1 ul. Władysława Jagiełły 7, Hajnówka117753953953245.79
5Przedszkole Samorządowe Nr 3 ul. Rzeczna 3, Hajnówka163583083082650.76
6Zespół Szkół Nr 4 (Szkoła Specjalna) ul. Walerego Wróblewskiego 2 , Hajnówka113449448247143.56
7Stołówka Szpitala przy ul. Lipowej 190, Hajnówka113662862862255.28
8Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, Hajnówka171387787787251.20
9Świetlica Zakładów Maszynowych "Hamech" ul. Armii Krajowej 3, Hajnówka145872172171449.45
10Zespół Szkół Nr 1 ul. 3 Maja 54, Hajnówka166187687686552.74
11Przedszkole Samorządowe Nr 5 ul. Mikołaja Reja 2, Hajnówka128259659658946.49
12Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Działowa 1, Hajnówka212911461146113353.83
13Sala konferencyjna szpitala ul. Lipowa 190, Hajnówka20349494924.14
14Świetlica Oddziału Chorób Płuc ul. 11 Listopada 20, Hajnówka1966631.58
15Areszt Śledczy ul. Warszawska 67, Hajnówka26222522522385.88
  Hajnówka, m. 19105 9719 9707 9610 50.87

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca