.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Gdańsk / kwidzyński, pow. ...
kwidzyński, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 81532
Powierzchnia: 834.64 km2
Zaludnienie: 97 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 51
L. obw. z których
spłynęły dane:
51
L. upr. do głos.: 63478
L. wyd. kart: 29304
46.16%
brak30.98%33.36%35.74%38.12%40.50%42.88%45.26%47.64%50.02%52.40% 
danych33.35%35.73%38.11%40.49%42.87%45.25%47.63%50.01%52.39%54.78% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
220702Gardeja, gm.630619541954188130.99
220703Kwidzyn, gm.785530963096300639.41
220701Kwidzyn, m.3044316668166641634254.75
220704Prabuty, gm.1039944094407432142.40
220705Ryjewo, gm.431116411641154638.07
220706Sadlinki, gm.416415361536149036.89
  kwidzyński, pow. 63478 29304 29298 28586 46.16
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto3789620112201081972853.07
2Wieś2558291929190885835.93
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 00000000.00 
2od 5 001 do 10 0001478151315131491734.71
3od 10 001 do 20 0001825475057503732741.11
4od 20 001 do 50 0003044316668166641634254.75
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca