.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Gdańsk / kwidzyński, pow. / Sadlinki, gm.
Sadlinki, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 5683
Powierzchnia: 112.19 km2
Zaludnienie: 50 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 3
L. obw. z których
spłynęły dane:
3
L. upr. do głos.: 4164
L. wyd. kart: 1536
36.89%
brak30.98%33.36%35.74%38.12%40.50%42.88%45.26%47.64%50.02%52.40% 
danych33.35%35.73%38.11%40.49%42.87%45.25%47.63%50.01%52.39%54.78% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Sala posiedzeń Urzędu Gminy w Sadlinkach145258358356940.15
2Zespół Szkół w Nebrowie Wielkim140649749747935.35
3Zespół Szkół w Sadlinkach130645645644234.92
  Sadlinki, gm. 4164 1536 1536 1490 36.89

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca