.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Gdańsk / kwidzyński, pow. ...
kwidzyński, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 81532
Powierzchnia: 834.64 km2
Zaludnienie: 97 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 51
L. obw. z których
spłynęły dane:
51
L. upr. do głos.: 63478
L. wyd. kart: 29304
46.16%
brak30.98%33.36%35.74%38.12%40.50%42.88%45.26%47.64%50.02%52.40% 
danych33.35%35.73%38.11%40.49%42.87%45.25%47.63%50.01%52.39%54.78% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
220702Gardeja, gm.630619541954191630.99
220703Kwidzyn, gm.785530963096302839.41
220701Kwidzyn, m.3044316668166641645054.75
220704Prabuty, gm.1039944094407432442.40
220705Ryjewo, gm.431116411641158838.07
220706Sadlinki, gm.416415361536149836.89
  kwidzyński, pow. 63478 29304 29298 28804 46.16
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto3789620112201071982453.07
2Wieś2558291929191898035.93
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 00000000.00 
2od 5 001 do 10 0001478151315131500234.71
3od 10 001 do 20 0001825475057503735241.11
4od 20 001 do 50 0003044316668166641645054.75
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca