.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Gdańsk / kwidzyński, pow. / Gardeja, gm.
Gardeja, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 8567
Powierzchnia: 192.98 km2
Zaludnienie: 44 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 6
L. obw. z których
spłynęły dane:
6
L. upr. do głos.: 6306
L. wyd. kart: 1954
30.99%
brak30.98%33.36%35.74%38.12%40.50%42.88%45.26%47.64%50.02%52.40% 
danych33.35%35.73%38.11%40.49%42.87%45.25%47.63%50.01%52.39%54.78% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkół w Gardei, ul. Sportowa 1171062062060436.26
2Szkoła Podstawowa w Czarnem Dolnem, ul. Szkolna 7119333833832128.33
3Gimnazjum w Wandowie116336636635231.47
4Szkoła Podstawowa w Trumiejach68522122120732.26
5Szkoła Podstawowa w Morawach88425125124828.39
6Szkoła Podstawowa w Otłowcu67115815814923.55
  Gardeja, gm. 6306 1954 1954 1881 30.99

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca