.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Krosno ...
Krosno, okr. 22
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 892059
Powierzchnia: 9829.48 km2
Zaludnienie: 90 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 747
L. obw. z których
spłynęły dane:
747
L. upr. do głos.: 697632
L. wyd. kart: 338470
48.52%
brak42.59%43.97%45.35%46.73%48.11%49.49%50.87%52.25%53.63%55.01% 
danych43.96%45.34%46.72%48.10%49.48%50.86%52.24%53.62%55.00%56.39% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
180100bieszczadzki, pow.1777975737551739142.60
180200brzozowski, pow.5121522534225272192044.00
180400jarosławski, pow.9563449015489534793751.25
180500jasielski, pow.9115044528444734342248.85
186101Krosno, m.3888521909218942168356.34
180700krośnieński, pow.8662341266412474036347.64
182100leski, pow.222281016310162987145.72
180900lubaczowski, pow.4594421081210572044445.88
181300przemyski, pow.5626526072260632515646.34
186201Przemyśl, m.5343329998299822946056.14
181400przeworski, pow.6196629356293102847747.37
181700sanocki, pow.7651034975349413410445.71
  Krosno, okr. 22 697632 338470 338160 330228 48.52
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto26326014109414094713869553.59
2Wieś43437219737619721319153345.44
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 0004149017506174841688142.19
2od 5 001 do 10 0002217201006971006279750345.42
3od 10 001 do 20 00022600510814610801110544447.85
4od 20 001 do 50 00015498482123820568094052.99
5od 50 001 do 100 0005343329998299822946056.14
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca