.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Krosno ...
Krosno, okr. 21
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 892059
Powierzchnia: 9829.48 km2
Zaludnienie: 90 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 747
L. obw. z których
spłynęły dane:
747
L. upr. do głos.: 697632
L. wyd. kart: 338465
48.52%
brak42.59%43.97%45.35%46.73%48.11%49.49%50.87%52.25%53.63%55.01% 
danych43.96%45.34%46.72%48.10%49.48%50.86%52.24%53.62%55.00%56.39% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
180100bieszczadzki, pow.1777975737563741342.60
180200brzozowski, pow.5121522534225182204044.00
180400jarosławski, pow.9563449013489564803951.25
180500jasielski, pow.9115044528444404349848.85
186101Krosno, m.3888521909219022164956.34
180700krośnieński, pow.8662341265412354050347.64
182100leski, pow.222281016310162994845.72
180900lubaczowski, pow.4594421081210532055545.88
181300przemyski, pow.5626526072260462539646.34
186201Przemyśl, m.5343329998299842945156.14
181400przeworski, pow.6196629356293262864047.37
181700sanocki, pow.7651034973349233426945.71
  Krosno, okr. 21 697632 338465 338108 331401 48.52
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto26326014109314094413861653.59
2Wieś43437219737219716419278545.44
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 0004149017506174921699442.19
2od 5 001 do 10 0002217201006961006049841045.42
3od 10 001 do 20 00022600510814310799010577947.85
4od 20 001 do 50 00015498482122820388076752.99
5od 50 001 do 100 0005343329998299842945156.14
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca