.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Krosno / leski, pow. ...
leski, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 27141
Powierzchnia: 834.86 km2
Zaludnienie: 32 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 27
L. obw. z których
spłynęły dane:
27
L. upr. do głos.: 22228
L. wyd. kart: 10163
45.72%
brak41.20%42.19%43.18%44.17%45.16%46.15%47.14%48.13%49.12%50.11% 
danych42.18%43.17%44.16%45.15%46.14%47.13%48.12%49.11%50.10%51.10% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
182101Baligród, gm.25241040104099741.20
182102Cisna, gm.140471771769351.07
182103Lesko, gm.925441614161405744.96
182104Olszanica, gm.464921522151207446.29
182105Solina, gm.439720932093205047.60
  leski, pow. 22228 10163 10162 9871 45.72
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto476523102310227048.48
2Wieś1746378537852760144.97
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 000392817571757169044.73
2od 5 001 do 10 000904642454244412446.93
3od 10 001 do 20 000925441614161405744.96
4od 20 001 do 50 00000000.00 
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca