.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Krosno / brzozowski, pow. ...
brzozowski, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 67116
Powierzchnia: 540.39 km2
Zaludnienie: 124 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 57
L. obw. z których
spłynęły dane:
57
L. upr. do głos.: 51215
L. wyd. kart: 22534
44.00%
brak38.64%40.28%41.92%43.56%45.20%46.84%48.48%50.12%51.76%53.40% 
danych40.27%41.91%43.55%45.19%46.83%48.47%50.11%51.75%53.39%55.04% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
180201Brzozów, gm.2059791579151895944.46
180202Domaradz, gm.468219311931188841.24
180203Dydnia, gm.638924692469236438.64
180204Haczów, gm.719730743073298742.71
180205Jasienica Rosielna, gm.555130523052297354.98
180206Nozdrzec, gm.679928512851274941.93
  brzozowski, pow. 51215 22534 22527 21920 44.00
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto645832363230317050.11
2Wieś4475719298192971875043.12
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 00000000.00 
2od 5 001 do 10 0003061813377133761296143.69
3od 10 001 do 20 00000000.00 
4od 20 001 do 50 0002059791579151895944.46
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca