.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Olsztyn ...
Olsztyn, okr. 34
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 798200
Powierzchnia: 14446.2 km2
Zaludnienie: 55 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 628234
Liczba wydanych kart: 307187
Liczba wyjętych kart: 307046
Liczba ważnych kart: 306944
Liczba głosów ważnych: 301048
Liczba mandatów: 2
48.90%
brak40.06%42.57%45.08%47.59%50.10%52.61%55.12%57.63%60.14%62.65% 
danych42.56%45.07%47.58%50.09%52.60%55.11%57.62%60.13%62.64%65.16% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1GÓRECKI Ryszard Józef14846549.32
2KONOPKA Marek9383731.17
3LORENZ Janusz Józef5221417.34
4MROZEK Jacek Janusz6054020.11
5NAŁĘCZ Wiesław5161817.15
6SZMIT Jerzy6945823.07
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
280500ełcki, pow.6601728380283582777542.99
280600giżycki, pow.4588121573215612115047.02
281800gołdapski, pow.2195787988796852540.07
280800kętrzyński, pow.5456923745237252320843.51
281000mrągowski, pow.4004419083190691860847.66
281100nidzicki, pow.2684611338113321108742.23
281300olecki, pow.2696211022110181077140.88
286201Olsztyn, m.13566888284882028707065.07
281400olsztyński, pow.9026841503414704062145.98
281600piski, pow.4526920223202001975044.67
281700szczycieński, pow.5522424925249042430345.13
281900węgorzewski, pow.1952983138309818042.57
  Olsztyn, okr. 34 628234 307187 306944 301048 48.90

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca