.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Olsztyn ...
SZMIT Jerzy
Zgłoszony przez:
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
L. głos. ważnych: 301048
L. głos. na kandydata: 69458
% gł. na kand: 23.07
23.07%
brak18.38%19.31%20.24%21.17%22.10%23.03%23.96%24.89%25.82%26.75%nie
danych19.30%20.23%21.16%22.09%23.02%23.95%24.88%25.81%26.74%27.68%dotyczy

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
280500ełcki, pow.66017283802835827775640423.06
280600giżycki, pow.45881215732156121150441320.87
281800gołdapski, pow.21957879887968525180021.11
280800kętrzyński, pow.54569237452372523208469520.23
281000mrągowski, pow.40044190831906918608409121.99
281100nidzicki, pow.26846113381133211087282425.47
281300olecki, pow.26962110221101810771267024.79
286201Olsztyn, m.1356688828488202870702053423.58
281400olsztyński, pow.90268415034147040621927922.84
281600piski, pow.45269202232020019750545427.62
281700szczycieński, pow.55224249252490424303579023.82
281900węgorzewski, pow.19529831383098180150418.39
  Olsztyn, okr. 34 628234 307187 306944 301048 69458 23.07


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca