.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kraków ...
Kraków, okr. 12
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 1753921
Powierzchnia: 5637.69 km2
Zaludnienie: 311 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 1431548
Liczba wydanych kart: 845268
Liczba wyjętych kart: 844878
Liczba ważnych kart: 844454
Liczba głosów ważnych: 829767
Liczba mandatów: 4
59.05%
brak42.06%44.53%47.00%49.47%51.94%54.41%56.88%59.35%61.82%64.29% 
danych44.52%46.99%49.46%51.93%54.40%56.87%59.34%61.81%64.28%66.76% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BISZTYGA Stanisław31431437.88
2CICHOŃ Zbigniew Jan25270830.46
3DŁUGOSZ Leszek Marek24863729.96
4KLIMOWICZ Paweł27621333.29
5KRAMARCZYK Andrzej Antoni21781326.25
6LEGUTKO Ryszard Antoni24478429.50
7PIOTEREK Grzegorz254733.07
8POŁCIK Henryk Jan284623.43
9ROKITA Robert10402012.54
10SAWKA Henryk11254813.56
11SCHUMACHER Leszek Julian9020310.87
12SEPIOŁ Janusz30189336.38
13WYSOCKI Andrzej Maria24143529.10
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
120300chrzanowski, pow.10435657934578535664755.52
120600krakowski, pow.19317710321410318010099453.43
126101Kraków, m.60180340117240070339604266.66
120800miechowski , pow.4148617451174421688942.06
120900myślenicki, pow.8891747272472284632953.16
121200olkuski, pow.9336048841488204754152.31
121300oświęcimski, pow.12358571720716656989358.03
121500Suski, pow.6375032474324383161450.94
121800wadowicki, pow.12111465190651256381853.83
  Kraków, okr. 12 1431548 845268 844454 829767 59.05

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca