.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kraków / miechowski , pow. ...
miechowski , pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 51356
Powierzchnia: 676.73 km2
Zaludnienie: 75 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 41486
Liczba wydanych kart: 17451
Liczba wyjętych kart: 17443
Liczba ważnych kart: 17442
Liczba głosów ważnych: 16889
Liczba mandatów: 4
42.06%
brak34.99%36.23%37.47%38.71%39.95%41.19%42.43%43.67%44.91%46.15% 
danych36.22%37.46%38.70%39.94%41.18%42.42%43.66%44.90%46.14%47.39% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BISZTYGA Stanisław339020.07
2CICHOŃ Zbigniew Jan523230.98
3DŁUGOSZ Leszek Marek546532.36
4KLIMOWICZ Paweł292817.34
5KRAMARCZYK Andrzej Antoni443726.27
6LEGUTKO Ryszard Antoni488628.93
7PIOTEREK Grzegorz8044.76
8POŁCIK Henryk Jan8975.31
9ROKITA Robert299817.75
10SAWKA Henryk316418.73
11SCHUMACHER Leszek Julian401123.75
12SEPIOŁ Janusz389323.05
13WYSOCKI Andrzej Maria260415.42
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
120801Charsznica, gm.635623612360227837.15
120802Gołcza, gm.511922162216212543.29
120803Kozłów, gm.405514361436139435.41
120804Książ Wielki, gm.446418671866179341.82
120805Miechów, gm.1627277107703751047.38
120806Racławice, gm.204671671669035.00
120807Słaboszów, gm.317411451145109936.07
  miechowski , pow. 41486 17451 17442 16889 42.06

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca