.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kraków ...
Kraków, okr. 12
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 1753921
Powierzchnia: 5637.69 km2
Zaludnienie: 311 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 1172
L. obw. z których
spłynęły dane:
1172
L. upr. do głos.: 1431548
L. wyd. kart: 845268
59.05%
brak42.06%44.53%47.00%49.47%51.94%54.41%56.88%59.35%61.82%64.29% 
danych44.52%46.99%49.46%51.93%54.40%56.87%59.34%61.81%64.28%66.76% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
120300chrzanowski, pow.10435657934578535664755.52
120600krakowski, pow.19317710321410318010099453.43
126101Kraków, m.60180340117240070339604266.66
120800miechowski , pow.4148617451174421688942.06
120900myślenicki, pow.8891747272472284632953.16
121200olkuski, pow.9336048841488204754152.31
121300oświęcimski, pow.12358571720716656989358.03
121500Suski, pow.6375032474324383161450.94
121800wadowicki, pow.12111465190651256381853.83
  Kraków, okr. 12 1431548 845268 844454 829767 59.05
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto90925957956357896657072263.74
2Wieś52228926570526548825904550.87
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 0001140252515249503646.05
2od 5 001 do 10 00018778791957918958945748.97
3od 10 001 do 20 00021676011385811375911119652.53
4od 20 001 do 50 00037216120938820922220496256.26
5od 50 001 do 100 0004163523642236262307456.78
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00060180340117240070339604266.66

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca