.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kraków / Suski, pow. ...
Suski, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 83154
Powierzchnia: 685.75 km2
Zaludnienie: 121 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 63750
Liczba wydanych kart: 32474
Liczba wyjętych kart: 32458
Liczba ważnych kart: 32438
Liczba głosów ważnych: 31614
Liczba mandatów: 4
50.94%
brak44.27%45.64%47.01%48.38%49.75%51.12%52.49%53.86%55.23%56.60% 
danych45.63%47.00%48.37%49.74%51.11%52.48%53.85%55.22%56.59%57.97% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BISZTYGA Stanisław873327.62
2CICHOŃ Zbigniew Jan1204338.09
3DŁUGOSZ Leszek Marek1166136.89
4KLIMOWICZ Paweł756423.93
5KRAMARCZYK Andrzej Antoni1135535.92
6LEGUTKO Ryszard Antoni1153836.50
7PIOTEREK Grzegorz12944.09
8POŁCIK Henryk Jan14814.68
9ROKITA Robert29379.29
10SAWKA Henryk28629.05
11SCHUMACHER Leszek Julian409112.94
12SEPIOŁ Janusz734923.25
13WYSOCKI Andrzej Maria671621.24
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
121503Budzów, gm.618627392739267144.28
121504Bystra-Sidzina, gm.471423252324221749.32
121505Jordanów, gm.784738623861373249.22
121501Jordanów, m.403123342332226857.90
121506Maków Podhalański, gm.1253865416536641452.17
121507Stryszawa, gm.929546664651454850.20
121502Sucha Beskidzka, m.792143554353429454.98
121508Zawoja, gm.691734553445334949.95
121509Zembrzyce, gm.430121972197212151.08
  Suski, pow. 63750 32474 32438 31614 50.94

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca