.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Olsztyn / nidzicki, pow. ...
nidzicki, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 35163
Powierzchnia: 960.7 km2
Zaludnienie: 36 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 29
L. obw. z których
spłynęły dane:
29
L. upr. do głos.: 26846
L. wyd. kart: 11338
42.23%
brak32.79%34.14%35.49%36.84%38.19%39.54%40.89%42.24%43.59%44.94% 
danych34.13%35.48%36.83%38.18%39.53%40.88%42.23%43.58%44.93%46.29% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
281101Janowiec Kościelny, gm.270596296192235.56
281102Janowo, gm.226890990888140.08
281103Kozłowo, gm.479915741573152432.80
281104Nidzica, gm.1707478937890776046.23
  nidzicki, pow. 26846 11338 11332 11087 42.23
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto1176860606057597851.50
2Wieś1507852785275510935.00
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 000497318711869180337.62
2od 5 001 do 10 000479915741573152432.80
3od 10 001 do 20 00000000.00 
4od 20 001 do 50 0001707478937890776046.23
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca