.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Chrzanów ...
Chrzanów, okr. 12
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 638708
Powierzchnia: 2780.68 km2
Zaludnienie: 229 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 413
L. obw. z których
spłynęły dane:
413
L. upr. do głos.: 501722
L. wyd. kart: 274595
54.73%
brak50.94%51.65%52.36%53.07%53.78%54.49%55.20%55.91%56.62%57.33% 
danych51.64%52.35%53.06%53.77%54.48%55.19%55.90%56.61%57.32%58.04% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
120300chrzanowski, pow.10435657935577955658855.52
120900myślenicki, pow.8891747273471984611553.17
121300oświęcimski, pow.12358571722716807016658.03
121500Suski, pow.6375032475324403136850.94
121800wadowicki, pow.12111465190651416343953.83
  Chrzanów, okr. 12 501722 274595 274254 267676 54.73
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto21355112486012476112244858.47
2Wieś28817114973514949314522851.96
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 000618233903390327654.84
2od 5 001 do 10 00011087756205561035428350.69
3od 10 001 do 20 00012388165558655006370252.92
4od 20 001 do 50 00026078214944214926114641557.31
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca