.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kraków / olkuski, pow. ...
olkuski, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 114906
Powierzchnia: 622.19 km2
Zaludnienie: 184 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 80
L. obw. z których
spłynęły dane:
80
L. upr. do głos.: 93360
L. wyd. kart: 48841
52.31%
brak38.96%40.75%42.54%44.33%46.12%47.91%49.70%51.49%53.28%55.07% 
danych40.74%42.53%44.32%46.11%47.90%49.69%51.48%53.27%55.06%56.86% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
121203Bolesław, gm.635430623061296348.19
121201Bukowno, m.873744414440433450.83
121204Klucze, gm.1225465036501634853.07
121205Olkusz, gm.4163523642236262307456.78
121206Trzyciąż, gm.566722082208212038.96
121207Wolbrom, gm.1871389858984870248.01
  olkuski, pow. 93360 48841 48820 47541 52.31
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto4741626646266322602356.20
2Wieś4594422195221882151848.31
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 00000000.00 
2od 5 001 do 10 0001202152705269508343.84
3od 10 001 do 20 0002099110944109411068252.14
4od 20 001 do 50 0001871389858984870248.01
5od 50 001 do 100 0004163523642236262307456.78
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca