.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Olsztyn / kętrzyński, pow. / Srokowo, gm.
Srokowo, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 4408
Powierzchnia: 194.63 km2
Zaludnienie: 22 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 3388
L. wyd. kart: 1330
39.26%
brak30.13%32.30%34.47%36.64%38.81%40.98%43.15%45.32%47.49%49.66% 
danych32.29%34.46%36.63%38.80%40.97%43.14%45.31%47.48%49.65%51.83% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Świetlica wiejska w Bajorach Małych23062625826.96
2Szkoła Podstawowa w Solance72020920919729.03
3Dom Kultury w Srokowie172284484481149.01
4Szkoła Podstawowa w Jegławkach71621521520930.03
  Srokowo, gm. 3388 1330 1330 1275 39.26

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca