.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Gdynia ...
Gdynia, okr. 26
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 1163646
Powierzchnia: 12464.7 km2
Zaludnienie: 93 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 694
L. obw. z których
spłynęły dane:
694
L. upr. do głos.: 906688
L. wyd. kart: 514996
56.80%
brak44.60%49.32%54.04%58.76%63.48%68.20%72.92%77.64%82.36%87.08% 
danych49.31%54.03%58.75%63.47%68.19%72.91%77.63%82.35%87.07%91.80% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
220100bytowski, pow.5867427332273232643046.58
220200chojnicki, pow.7124837394373753643652.48
220300człuchowski, pow.4613321859218562100247.38
226201Gdynia, m.20046713658413637013476468.13
220500kartuski, pow.8029346106460704491457.42
220600kościerski, pow.5163227563275342674553.38
220800lęborski, pow.4970325609255772504051.52
229801m. Gdynia - statki13412312312291.79
221100pucki, pow.5779732793327823198756.74
226301Słupsk, m.7761845810457514504359.02
221200słupski, pow.7336632723327153173544.60
221500wejherowski, pow.13962381100810597941858.08
  Gdynia, okr. 26 906688 514996 514535 503636 56.80
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto56373234884734846734293161.88
2Wieś34282216602616594516058348.43
3Statki13412312312291.79
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1Statki i zagranica13412312312291.79
2do 5 0004895524314243072345649.67
3od 5 001 do 10 00013328262492624666027946.89
4od 10 001 do 20 0001886131001281000809750553.09
5od 20 001 do 50 00025761914554514543814246756.50
6od 50 001 do 100 0007761845810457514504359.02
7od 100 001 do 200 00000000.00 
8od 200 001 do 500 00020046713658413637013476468.13
9pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca