.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Gdynia ...
Gdynia, okr. 25
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 1163646
Powierzchnia: 12464.7 km2
Zaludnienie: 93 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 694
L. obw. z których
spłynęły dane:
694
L. upr. do głos.: 906688
L. wyd. kart: 514947
56.79%
brak44.60%49.32%54.04%58.76%63.48%68.20%72.92%77.64%82.36%87.08% 
danych49.31%54.03%58.75%63.47%68.19%72.91%77.63%82.35%87.07%91.80% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
220100bytowski, pow.5867427332273072673146.58
220200chojnicki, pow.7124837392373693657952.48
220300człuchowski, pow.4613321859218352124647.38
226201Gdynia, m.20046713656613635613518068.12
220500kartuski, pow.8029346106460774527857.42
220600kościerski, pow.5163227563275412693053.38
220800lęborski, pow.4970325608255642513351.52
229801m. Gdynia - statki13412312312291.79
221100pucki, pow.5779732792327833222256.74
226301Słupsk, m.7761845787457234511858.99
221200słupski, pow.7336632723327023211544.60
221500wejherowski, pow.13962381096810187986858.08
  Gdynia, okr. 25 906688 514947 514398 506522 56.79
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto56373234879834834434400961.87
2Wieś34282216602616593116239148.43
3Statki13412312312291.79
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1Statki i zagranica13412312312291.79
2do 5 0004895524314243022373649.67
3od 5 001 do 10 00013328262492624546104946.89
4od 10 001 do 20 0001886131001261000539822353.09
5od 20 001 do 50 00025761914553914538714309456.49
6od 50 001 do 100 0007761845787457234511858.99
7od 100 001 do 200 00000000.00 
8od 200 001 do 500 00020046713656613635613518068.12
9pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca