.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Gdynia / lęborski, pow. ...
lęborski, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 64615
Powierzchnia: 706.99 km2
Zaludnienie: 91 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 43
L. obw. z których
spłynęły dane:
43
L. upr. do głos.: 49703
L. wyd. kart: 25609
51.52%
brak39.22%40.82%42.42%44.02%45.62%47.22%48.82%50.42%52.02%53.62% 
danych40.81%42.41%44.01%45.61%47.21%48.81%50.41%52.01%53.61%55.22% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
220803Cewice, gm.516524582458239847.59
220801Lębork, m.2770315283152571500555.17
220802Łeba, m.324317781778173354.83
220804Nowa Wieś Lęborska, gm.935244274421428647.34
220805Wicko, gm.424016631663161839.22
  lęborski, pow. 49703 25609 25577 25040 51.52
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto3094617061170351673855.13
2Wieś1875785488542830245.57
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 000324317781778173354.83
2od 5 001 do 10 000940541214121401643.82
3od 10 001 do 20 000935244274421428647.34
4od 20 001 do 50 0002770315283152571500555.17
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca