.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kraków ...
Kraków, okr. 13
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 1115213
Powierzchnia: 2857.01 km2
Zaludnienie: 390 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 759
L. obw. z których
spłynęły dane:
759
L. upr. do głos.: 929826
L. wyd. kart: 570699
61.38%
brak42.06%44.53%47.00%49.47%51.94%54.41%56.88%59.35%61.82%64.29% 
danych44.52%46.99%49.46%51.93%54.40%56.87%59.34%61.81%64.28%66.76% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
120600krakowski, pow.19317710321610316110077753.43
126101Kraków, m.60180340118940063339584666.66
120800miechowski , pow.4148617451174371694642.06
121200olkuski, pow.9336048843488154783552.32
  Kraków, okr. 13 929826 570699 570046 561404 61.38
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto69570845472345412844844065.36
2Wieś23411811597611591811296449.54
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 000522018611861180435.65
2od 5 001 do 10 0007691035752357353480946.49
3od 10 001 do 20 0009287948304482814705252.01
4od 20 001 do 50 00011137959951599135866853.83
5od 50 001 do 100 0004163523642236232322556.78
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00060180340118940063339584666.66

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca