.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kraków / miechowski , pow. ...
miechowski , pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 51356
Powierzchnia: 676.73 km2
Zaludnienie: 75 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 58
L. obw. z których
spłynęły dane:
58
L. upr. do głos.: 41486
L. wyd. kart: 17451
42.06%
brak34.99%36.23%37.47%38.71%39.95%41.19%42.43%43.67%44.91%46.15% 
danych36.22%37.46%38.70%39.94%41.18%42.42%43.66%44.90%46.14%47.39% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
120801Charsznica, gm.635623612360229737.15
120802Gołcza, gm.511922162216212243.29
120803Kozłów, gm.405514361436138135.41
120804Książ Wielki, gm.446418671866180941.82
120805Miechów, gm.1627277107698753347.38
120806Racławice, gm.204671671669335.00
120807Słaboszów, gm.317411451145111136.07
  miechowski , pow. 41486 17451 17437 16946 42.06
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto982754195411529155.14
2Wieś3165912032120261165538.00
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 000522018611861180435.65
2od 5 001 do 10 0001999478807878760939.41
3od 10 001 do 20 00000000.00 
4od 20 001 do 50 0001627277107698753347.38
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca