.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Olsztyn ...
PODZIEWSKI Marian Tadeusz
Nr listy: 10
Nr na liście: 5
L. głos. ważnych: 299231
L. głos. na listę: 37744
L. głos. na kandydata: 1829
% gł. na kand: 0.61
0.61%
brak0.03%1.78%3.53%5.28%7.03%8.78%10.53%12.28%14.03%15.78%nie
danych1.77%3.52%5.27%7.02%8.77%10.52%12.27%14.02%15.77%17.53%dotyczy

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na listę na kandydata
280500ełcki, pow.660172838028363276442238480.17
280600giżycki, pow.458812157321567210303186220.10
281800gołdapski, pow.219578799879985461744149117.45
280800kętrzyński, pow.545692374623710229264938230.10
281000mrągowski, pow.400441908319077185352608150.08
281100nidzicki, pow.268461133911332109681405300.27
281300olecki, pow.269621102211020107371814660.61
286201Olsztyn, m.1356688828888233868665035320.04
281400olsztyński, pow.902684150341474402654407380.09
281600piski, pow.45269202262018819518443270.04
281700szczycieński, pow.552242492924919241234977160.07
281900węgorzewski, pow.19529831383118073960410.51
  Olsztyn, okr. 35 628234 307201 306993 299231 37744 1829 0.61


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca