.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Koszalin / sławieński, pow. ...
sławieński, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 58452
Powierzchnia: 1043.62 km2
Zaludnienie: 56 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 43
L. obw. z których
spłynęły dane:
43
L. upr. do głos.: 45797
L. wyd. kart: 20479
44.72%
brak36.52%37.88%39.24%40.60%41.96%43.32%44.68%46.04%47.40%48.76% 
danych37.87%39.23%40.59%41.95%43.31%44.67%46.03%47.39%48.75%50.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
321303Darłowo, gm.603726752675261644.31
321301Darłowo, m.1179659015898578950.03
321304Malechowo, gm.505318711870184337.03
321305Postomino, gm.575023822382228841.43
321306Sławno, gm.656923992399235436.52
321302Sławno, m.1059252515243511049.58
  sławieński, pow. 45797 20479 20467 20000 44.72
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto2238811152111411089949.81
2Wieś2340993279326910139.84
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 00000000.00 
2od 5 001 do 10 0002340993279326910139.84
3od 10 001 do 20 0002238811152111411089949.81
4od 20 001 do 50 00000000.00 
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca