.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Koszalin / sławieński, pow. / Postomino, gm.
Postomino, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 7141
Powierzchnia: 227.24 km2
Zaludnienie: 31 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 5
L. obw. z których
spłynęły dane:
5
L. upr. do głos.: 5750
L. wyd. kart: 2382
41.43%
brak36.52%37.88%39.24%40.60%41.96%43.32%44.68%46.04%47.40%48.76% 
danych37.87%39.23%40.59%41.95%43.31%44.67%46.03%47.39%48.75%50.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Sala wiejska w Nacmierzu197890790788045.85
2Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Postominie171969769765740.55
3Szkoła Podstawowa w Staniewicach72528928927939.86
4Szkoła Podstawowa w Pieszczu68623423422934.11
5Klub Wiejski w Masłowicach64225525524339.72
  Postomino, gm. 5750 2382 2382 2288 41.43

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca