.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Koszalin / sławieński, pow. / Malechowo, gm.
Malechowo, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 6688
Powierzchnia: 226.63 km2
Zaludnienie: 29 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 5053
L. wyd. kart: 1871
37.03%
brak36.52%37.88%39.24%40.60%41.96%43.32%44.68%46.04%47.40%48.76% 
danych37.87%39.23%40.59%41.95%43.31%44.67%46.03%47.39%48.75%50.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Niemicy106539039038836.62
2Gimnazjum w Malechowie164266666565440.56
3Szkoła Podstawowa w Lejkowie126440040039531.65
4Zespół Szkół w Ostrowcu108241541540638.35
  Malechowo, gm. 5053 1871 1870 1843 37.03

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca