.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Częstochowa ...
Częstochowa, okr. 27
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 603700
Powierzchnia: 3869 km2
Zaludnienie: 156 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 407
L. obw. z których
spłynęły dane:
407
L. upr. do głos.: 493644
L. wyd. kart: 261343
52.94%
brak46.97%48.32%49.67%51.02%52.37%53.72%55.07%56.42%57.77%59.12% 
danych48.31%49.66%51.01%52.36%53.71%55.06%56.41%57.76%59.11%60.47% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
246401Częstochowa, m.19777011951711939111797460.43
240400częstochowski, pow.10767951747517275062148.06
240600kłobucki, pow.6828232077320723119146.98
240700lubliniecki, pow.6138530122300982942549.07
240900myszkowski, pow.5852827880278732717147.64
  Częstochowa, okr. 27 493644 261343 261161 256382 52.94
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto28130316312416297716062857.99
2Wieś21234198219981849575446.26
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 0001541367646762656543.89
2od 5 001 do 10 00010656048419484014721845.44
3od 10 001 do 20 00011115753559535355230048.18
4od 20 001 do 50 0006274433084330723232552.73
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00019777011951711939111797460.43
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca