.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Częstochowa ...
Częstochowa, okr. 27
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 603700
Powierzchnia: 3869 km2
Zaludnienie: 156 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 493644
Liczba wydanych kart: 261343
Liczba wyjętych kart: 261229
Liczba ważnych kart: 261161
Liczba głosów ważnych: 256382
Liczba mandatów: 2
52.94%
brak46.97%48.32%49.67%51.02%52.37%53.72%55.07%56.42%57.77%59.12% 
danych48.31%49.66%51.01%52.36%53.71%55.06%56.41%57.76%59.11%60.47% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1ADAMKIEWICZ Janusz Stefan3743414.60
2GŁĘBOCKI Konrad242639.46
3GRUSZKA Stanisław Adam2655710.36
4LASECKI Jarosław Wacław6386724.91
5LUPA Jacek Antoni2746110.71
6RACZYŃSKA Grażyna6456225.18
7RYSZKA Czesław Wincenty7499129.25
8SZEWIŃSKI Andrzej8177731.90
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
246401Częstochowa, m.19777011951711939111797460.43
240400częstochowski, pow.10767951747517275062148.06
240600kłobucki, pow.6828232077320723119146.98
240700lubliniecki, pow.6138530122300982942549.07
240900myszkowski, pow.5852827880278732717147.64
  Częstochowa, okr. 27 493644 261343 261161 256382 52.94

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca