.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Częstochowa ...
Częstochowa, okr. 28
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 603700
Powierzchnia: 3869 km2
Zaludnienie: 156 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 407
L. obw. z których
spłynęły dane:
407
L. upr. do głos.: 493644
L. wyd. kart: 261347
52.94%
brak46.97%48.32%49.67%51.02%52.37%53.72%55.07%56.42%57.77%59.12% 
danych48.31%49.66%51.01%52.36%53.71%55.06%56.41%57.76%59.11%60.47% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
246401Częstochowa, m.19777011951611937111785960.43
240400częstochowski, pow.10767951751517375040848.06
240600kłobucki, pow.6828232077320713113746.98
240700lubliniecki, pow.6138530123301142923649.07
240900myszkowski, pow.5852827880278762708847.64
  Częstochowa, okr. 28 493644 261347 261169 255728 52.94
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto28130316312616296916047757.99
2Wieś21234198221982009525146.26
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 0001541367646763654143.89
2od 5 001 do 10 00010656048421484104699545.44
3od 10 001 do 20 00011115753562535465205948.19
4od 20 001 do 50 0006274433084330793227452.73
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00019777011951611937111785960.43
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca