.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Krosno / lubaczowski, pow. ...
lubaczowski, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 59720
Powierzchnia: 1308.37 km2
Zaludnienie: 45 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 52
L. obw. z których
spłynęły dane:
52
L. upr. do głos.: 45944
L. wyd. kart: 21081
45.88%
brak41.04%41.93%42.82%43.71%44.60%45.49%46.38%47.27%48.16%49.05% 
danych41.92%42.81%43.70%44.59%45.48%46.37%47.26%48.15%49.04%49.94% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
180902Cieszanów, gm.596328312828272947.48
180903Horyniec-Zdrój, gm.412718221822178944.15
180904Lubaczów, gm.709229112911284341.05
180901Lubaczów, m.1013250555031493749.89
180905Narol, gm.674129342933289543.52
180906Oleszyce, gm.523425122512244347.99
180907Stary Dzików, gm.361415561556151643.05
180908Wielkie Oczy, gm.304114601460140348.01
  lubaczowski, pow. 45944 21081 21053 20555 45.88
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto1725383908365817948.63
2Wieś2869112691126881237644.23
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 000665530163016291945.32
2od 5 001 do 10 0002915713010130061269944.62
3od 10 001 do 20 0001013250555031493749.89
4od 20 001 do 50 00000000.00 
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca