.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Białystok / hajnowski, pow. / Dubicze Cerkiewne, gm.
Dubicze Cerkiewne, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 1974
Powierzchnia: 151.19 km2
Zaludnienie: 13 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 1710
Liczba wydanych kart: 661
Liczba wyjętych kart: 661
Liczba ważnych kart: 661
Liczba głosów ważnych: 650
Liczba mandatów: 3
38.65%
brak37.88%39.18%40.48%41.78%43.08%44.38%45.68%46.98%48.28%49.58% 
danych39.17%40.47%41.77%43.07%44.37%45.67%46.97%48.27%49.57%50.88% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BAGIŃSKI Mieczysław8713.38
2CIMOSZEWICZ Włodzimierz57989.08
3CIRUK Barbara20631.69
4DOBRZYŃSKI Jan264.00
5KUSAK Włodzimierz Leszek436.62
6PASZKOWSKI Bohdan Józef233.54
7POTERAJ Jarosław121.85
8SZADURSKI Józef538.15
9SZAFRANIEC Jan152.31
10ŚWIĘCZKOWSKA Halina7010.77
11ZALEWSKI Ludwik223.38
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkół w Dubiczach Cerkiewnych ul. Parkowa 30, 17-204 Dubicze Cerkiewne95135835835337.64
2Świetlica wiejska w Starym Korninie, 17-204 Dubicze Cerkiewne, Stary Kornin 6248020720720243.13
3Świetlica wiejska w Wojnówce, 17-204 Dubicze Cerkiewne, Wojnówka 3427996969534.41
  Dubicze Cerkiewne, gm. 1710 661 661 650 38.65

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca