.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Zielona Góra / strzelecko-drezdenecki, pow. ...
strzelecko-drezdenecki, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 51147
Powierzchnia: 1248.32 km2
Zaludnienie: 40 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 36
L. obw. z których
spłynęły dane:
36
L. upr. do głos.: 40172
L. wyd. kart: 17791
44.29%
brak39.76%40.47%41.18%41.89%42.60%43.31%44.02%44.73%45.44%46.15% 
danych40.46%41.17%41.88%42.59%43.30%44.01%44.72%45.43%46.14%46.86% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
080601Dobiegniew, gm.568122592259221739.76
080602Drezdenko, gm.1389265056496638946.83
080603Stare Kurowo, gm.330114431443141843.71
080604Strzelce Krajeńskie, gm.1396161526152604444.07
080605Zwierzyn, gm.333714321431139642.91
  strzelecko-drezdenecki, pow. 40172 17791 17781 17464 44.29
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto2272710851108421065947.74
2Wieś1744569406939680539.78
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 000663828752874281443.31
2od 5 001 do 10 000568122592259221739.76
3od 10 001 do 20 0002785312657126481243345.44
4od 20 001 do 50 00000000.00 
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca