.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Zielona Góra / strzelecko-drezdenecki, pow. / Stare Kurowo, gm.
Stare Kurowo, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 4250
Powierzchnia: 77.88 km2
Zaludnienie: 54 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 3301
L. wyd. kart: 1443
43.71%
brak39.76%40.47%41.18%41.89%42.60%43.31%44.02%44.73%45.44%46.15% 
danych40.46%41.17%41.88%42.59%43.30%44.01%44.72%45.43%46.14%46.86% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Gminny Ośrodek Kultury w Starym Kurowie, ul. Żymierskiego 8196796096094148.81
2Remiza OSP w Przynotecku Nr 9956717517517330.86
3Szkoła Podstawowa w Nowym Kurowie 3547418218217838.40
4Sala Wiejska w Łącznicy 6629312612612643.00
  Stare Kurowo, gm. 3301 1443 1443 1418 43.71

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca