.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Zielona Góra / strzelecko-drezdenecki, pow. / Dobiegniew, gm.
Dobiegniew, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 7192
Powierzchnia: 350.99 km2
Zaludnienie: 20 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 6
L. obw. z których
spłynęły dane:
6
L. upr. do głos.: 5681
L. wyd. kart: 2259
39.76%
brak39.76%40.47%41.18%41.89%42.60%43.31%44.02%44.73%45.44%46.15% 
danych40.46%41.17%41.88%42.59%43.30%44.01%44.72%45.43%46.14%46.86% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Gimnazjum ul.Gdańska 8, Dobiegniew188884884883744.92
2Zespół Szkół ul.Poznańska 5, Dobiegniew215684884882939.33
3Szkoła Filialna Mierzęcin49116416416233.40
4Szkoła Podstawowa Radęcin64221221220733.02
5Szkoła Filialna Głusko45316316316135.98
6Dom Pomocy Społecznej w Dobiegniewie ul. Gdańska 175124242147.06
  Dobiegniew, gm. 5681 2259 2259 2217 39.76

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca