.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Gdynia / chojnicki, pow. / Brusy, gm.
Brusy, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 13653
Powierzchnia: 400.74 km2
Zaludnienie: 34 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 9935
Liczba wydanych kart: 5433
Liczba wyjętych kart: 5432
Liczba ważnych kart: 5432
Liczba głosów ważnych: 5289
Liczba mandatów: 14
54.69%
brak46.71%47.75%48.79%49.83%50.87%51.91%52.95%53.99%55.03%56.07% 
danych47.74%48.78%49.82%50.86%51.90%52.94%53.98%55.02%56.06%57.11% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze . .
. .
. . . . . . . . .
Numer listy Nazwa komitetu wyborczego Liczba głosów na listę Liczba głosów: na listę / ważnych [%]
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy781.47
3Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin901.70
6Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość217341.09
8Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP224242.39
10Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2855.39
15Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej1462.76
20Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP2755.20
Σ   5289  100 
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Brusach, ul. Ogrodowa 2148985585583657.42
2Młodzieżowy Dom Kultury w Brusach ul. Dworcowa 18200012191219119560.95
3Urząd Miejski w Brusach ul. Na Zaborach 1125967167165653.30
4Szkoła Podstawowa w Leśnie135671871870152.95
5Szkoła Podstawowa w Lubni88445945944951.92
6Szkoła Podstawowa w Kosobudach91850950950055.45
7Szkoła Podstawowa w Zalesiu43817917916940.87
8Szkoła Podstawowa w Męcikale46626326325356.44
9Szkoła Podstawowa w Wielkich Chełmach54123323322143.07
10Szkoła Podstawowa w Czyczkowach58432732630955.99
  Brusy, gm. 9935 5433 5432 5289 54.69

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca