.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Gdynia / chojnicki, pow. / Brusy, gm.
Brusy, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 13653
Powierzchnia: 400.74 km2
Zaludnienie: 34 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 9935
Liczba wydanych kart: 5433
Liczba wyjętych kart: 5432
Liczba ważnych kart: 5432
Liczba głosów ważnych: 5306
Liczba mandatów: 3
54.69%
brak46.71%47.75%48.79%49.83%50.87%51.91%52.95%53.99%55.03%56.07% 
danych47.74%48.78%49.82%50.86%51.90%52.94%53.98%55.02%56.06%57.11% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1ARCISZEWSKA-MIELEWCZYK Dorota Irvina234744.23
2BIAŁOUS Andrzej Stefan56710.69
3CZAJA Gerard62711.82
4DOBROWOLSKA Marzena66912.61
5JANK Stanisław113521.39
6KLEINA Kazimierz Mariusz152828.80
7POBŁOCKI Stanisław Juliusz2725.13
8SZYMAŃSKI Antoni202238.11
9WITTBRODT Edmund Kazimierz178133.57
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Brusach, ul. Ogrodowa 2148985585584657.42
2Młodzieżowy Dom Kultury w Brusach ul. Dworcowa 18200012191219118660.95
3Urząd Miejski w Brusach ul. Na Zaborach 1125967167166053.30
4Szkoła Podstawowa w Leśnie135671871870852.95
5Szkoła Podstawowa w Lubni88445945944451.92
6Szkoła Podstawowa w Kosobudach91850950949355.45
7Szkoła Podstawowa w Zalesiu43817917917340.87
8Szkoła Podstawowa w Męcikale46626326325956.44
9Szkoła Podstawowa w Wielkich Chełmach54123323322243.07
10Szkoła Podstawowa w Czyczkowach58432732631555.99
  Brusy, gm. 9935 5433 5432 5306 54.69

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca